طراحی سايت های مرتبط با

 
       
 

حشره شناسی

 
 

آفات گياهی

 
 

علوم کشاورزی

 
       
       
   

تماس:

 
 

پست الکترونيکی: farazmand@entomologist.ir

 
 

تلفن همراه: 09122433567

 
       
     

نمونه های طراحی شده:

 

1- پورتال اطلاع رسانی حشره شناسی ايران

 

2- پايگاه حشره شناسان ايران

 

3- شرکت کيميا سبزآور

 

4- انجمن علم و فناوری دانش آموختگان ايرانی از روسيه

 

5- موسسه مطالعات و توسعه نگاه سبز گلستان

 

6- وب سايت تخصصی دکتر ولی اله بنی عامری